داوری

هر که آمد بار خود را بست و رفت

ما همان بدبخت خوار و بي نصيب

زآن چه حاصل،جز دروغ و جز دروغ ...!

زين چه حاصل، جز فريب و جز فريب...!

 

                                                                                           مهدی اخوان ثالث

/ 2 نظر / 25 بازدید
م . رویا

دورود عزيز/ ويبلاگت جالب شده اميدوارم پايدار باشی

هتل

نه من پاره ای ز پیکر او بودم مادر این نامه یک اشارت کوتاه از سرزمین نور و نخل و پرنده است از سرزمین زخمی خوزستان