زندگی

بر زمين افتاده پخشيده ست
 دست و پا گسترده تا هر جا
از كجا ؟
 كي ؟
 كس نمي داند
و نمي داند چرا حتي
سالها زين پيش
 اين غم آور وحشت منفور را خيام پرسيده ست
وز محيط فضل و شمع خلوت اصحاب هم هرگز
هيچ جز بيهوده نشنيده ست
كس نداند كي فتاده بر زمين اين خلط گنديده
وز كدامين سينه ي بيمار
عنكبوتي پير را ماند ، شكن پر زهر و پر احشا
مانده ، مسكين ، زير پاي عابري گمنام و نابينا
پخش مرده بر زمين ، هموار
ديگر آيا هيچ
كرمكي در هيچ حالي از دگرديسي
تواند بود ؟
 من پرسم
كيست تا پاسخ بگويد
از محيط فضل خلوت يا شلوغي
 كيست ؟
 چيست ؟
 من مي پرسم
 اين بيهوده
اين تاريك ترس آور
 چيست ؟
                                                                مهدي اخوان ثالث

حاشيه ۱:من مي پرسم از شما آی شما...!اين بيهوده اي تاريك ترس آور چيست ؟

حاشيه مخصوص:من هم صعود تيم ملي فوتبال ايران رو به جام جهاني ۲۰۰۶آلمان تبريک ميگم و کمال تشکر رو از تمام بچه هاي تيم ملي نخسوزن نخسوزن علي دايي دارم..بچه ها مُچکريم....خوب حالا ديگه بي حساب شديم با بحرين نامرد که اون سالي بد جوري حال ما رو گرفت ،و البته اينکه اين پيروزي ارزشمند تيم ملي فوتبال ما فقط يک پيروزي ساده نيست که ،نه....اين پيروزي از نظر استراتژيکي هم که بخوايم حساب کنيم سرشار از اهميت،اين پيروزي مشت محکمي بود بر دهان ابر قدرت آمريکا ،که مانه تنهادر زمينه نظامي آخرشيم بلکه از نظر ورزشي هم آخرشيم بابا....

راستي اون جا بعد بازي چه خبر بود..اُه ،اينجا غوغا بود (اينجا همون جاست ديگه)

يک حاشيه فراموش شده:زحمت از آن ما همه   رحمت از آن ديگران    

ذلت به کوی ما همه      اذت به کوی ديگران

/ 3 نظر / 29 بازدید
آبی مثل آسمان

من خودم هم هنوز جوابی برای اين سوال پيدا نکردم!....سوال سختيه...راستی من اين دفعه بی خبر آپ کرده بودم و گر نه حتما به شما خبر ميدادم....مرسی از حضور پر مهرتون دوست عزيزم....تا بعد

هتل

مادر این نامه یک اشارت کوتاه از سرزمین نور و نخل و پرنده است از سرزمین زخمی خوزستان از سرزمین راز شهادت