سر مشق

اين عشق چه عشق است

ندانيم كه چون است

عقل است و جنون است

نه عقل است نه جنون است

فرزانه چه دريابدوديوانه چه خواند

كز مستی اين باده كه هرروز فزون است

/ 2 نظر / 25 بازدید
م-رویا

سلام عزیز . بهت تبریک میگم. این اولی رو خوب اومدی مطمئن باش به زودی معروف میشی

هتل

نه من پاره ای ز پیکر او بودم مادر این نامه یک اشارت کوتاه از سرزمین نور و نخل و پرنده است از سرزمین زخمی خوزستان