زندگی نامه اخوان ثالث

                                             م-اميد

                                                  

-مهدي اخوان ثالث، از برجسته ترين شاعران معاصر ايران،  در اسفند ماه سال 1307 در توس مشهد به دنيا آمد . پدرش عطار و زاده نهرج يزد بود كه بعدا به مشهد كوچ كرده بود. اخوان نخست به  موسيقي روي آورد ولي با منع پدرش كم كم به سوي شعر رفت. نخستين شعرش را – سه قطره با داستان دوستي ها - در مشهد در حدود هفده سالگي سرود. در همين دوران نصرت منشي باشي استاد كهنسال انجمن ادبي مشهد تخلص " اميد" را براي اخوان انتخاب كرد كه تا آخر حيات با او ماند.
  
در 1326رشته آهنگري هنرستان مشهد را تمام كرد و در همين رشته كار كرد. سال بعد به تهران آمد و آموزگار شد. در 1329 با ايران اخوان ثالث(دختر عمويش) ازدواج كرد و در 1330 اولين مجموعه او به نام "ارغنون""چاپ گرديد.   
 
  دهه بيست، دهه پايان اختناق بيست ساله رضاشاهي و اوج فعاليت سياسي در ايران بود. اخوان نيز به فعاليت هاي سياسي روي آورد تا آنجا كه در سال 1330 سرپرستي صفحهء ادبي روزنامه "جوانان دمكرات" به عهده او گذاشته شد. همينجا بود كه با شاعران جوان آن‌روز چون سياوش كسرايي، سايه، احمد شاملو،  نصرت رحماني و ديگران آشنا شد. در سال 1332 پس از كودتاي نظامي دستگير و مدتي زنداني شد و تولد نخستين دخترش به‌نام لاله را در زندان جشن گرفت.  پس از آزادي از زندان در 1336 به كار در راديو پرداخت و مدتي بعد به تلويزيون خوزستان منتقل شد. بعدها در راديو وتلويزيون و در برخي دانشگاه ها ادبيات را تدريس كرد. پس از انقلاب به عضويت شوراي هنرمندان و نويسندگان ايران درآمد. در سال 1360 اخوان ثالث كه صميمانه از انقلاب دفاع مي كرد بدون حقوق و با محروميت از تمام مشاغل دولتي بازنشسته شد و اين محروميت تا آخر حيات او ادامه يافت.
در 1369 به دعوت خانه فرهنگ آلمان براي نخستين بار به خارج رفت و چند ماهي پس از بازگشت از سفر در روز يكشنبه 4 شهريور 1369 در بيمارستان مهر تهران درگذشت و پيكرش در جوار آرامگاه فردوسي به خاك سپرده شد.

/ 3 نظر / 29 بازدید
راضیه

کاش مطلب جامعتر بود

راضیه

کاش مطلب جامعتر بود

هتل

مادر این نامه یک اشارت کوتاه از سرزمین نور و نخل و پرنده است از سرزمین زخمی خوزستان از سرزمین راز شهادت